علی زرگر

مدرس مبانی گوهرشناسی

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

آدرس

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

بیوگرافی

مدیر گالری جواهرات زرگر

مدیر آزمایشگاه گوهرشناسی زرگر

بیش از چهل سال سابقه در کلیه رشته های صنعت طلا و جواهر

دارای مدرک MBA و DBA، گوهرشناسی و ارزیابی الماس از AIGS و GIA تایلند، ارزیابی الماس از HRD بلژیک

بیش از بیست سال سابقه تدریس در آموزشگاه های فنی و حرفه ای، دانشگاه شهید بهشتی

مدرس منتخب ارزیابی الماس توسط  HRDبلژیک جهت برگزاری دوره‌ها در ایران در سال 1397

تدوینگراستاندارد آموزشی گوهرشناسی و ارزیابی الماس سازمان فنی و حرفه ای

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه طلا و جواهرات شمیرانات

دوره های ارائه شده توسط این مدرس