فرهنگ زاج فروشها

مدرس کارگاه مدلسازی کامپیوتری

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

آدرس

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

پخش ویدیو

بیوگرافی

دانش آموخته رشته طراحی صنعتی

رئیس هیئت مدیره شرکت جواهرشناسی ایرانیان

بنیانگذار آموزش مدلسازی طلا و جواهر در ایران و ۲۰ سال سابقه تدریس این رشته

تدوین استاندارد آموزشی طراحی طلا و جواهر با رایانه برای اولین بار در کشور در سال ۸۵

تدریس در دانشگاه آزاد، سازمان صنایع و معادن، مجتمع فنی تهران

رئیس کارگروه طراحی طلا و جواهر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در سال ۹۷

دوره های ارائه شده توسط این مدرس